Confidențialitate

SC Paint Experts SRL respecta caracterul privat și confidential al informațiilor și nu va furniza nici o informație la terțe parți cu excepția curierului sau postei.Iar in acest caz vor fi furnizate strict informațiile necesare livrării produselor către Dvs

Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice SC Paint Experts SRL are obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in următoarele scopuri:
Pentru prestarea serviciilor Paint Experts în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei noastre online;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Soluționarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
h) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile comercializate prin www.paintexpert.ro
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru încheierea și executarea unui contract intre Paint Experts și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabila, inclusiv legislația fiscala și contabila.

In cazul in care nu sunteți de acord cu colectarea datelor Dvs pe site, in scopul menționat mai sus nu veți putea efectua o comanda on-line.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodata, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și sa solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisa, datata și semnata la adresa de email office@paintexperts.org

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil.

Termenul de stocare a datelor Dvs este de 12 luni de la ultima comanda efectuata. Efectuarea unei noi comenzi sau logarea in cont presupune extinderea automata a termenului de stocare a datelor cu încă 12 luni.

Creerea unui cont pe www.paintexperts.ro presupune autentificarea cu o parola securizata. Utilizatorul are acces strict la datele lui personale. In accesarea datelor Dvs personale sunt implicați numai angajații autorizați ai SC Paint Experts SRL.
Serverele și terminalele de acces ale SC Paint Experts SRL se afla in incinte securizate, la ele având acces doar persoane autorizate prin user și parola.

In cazul unui mandat judecătoresc SC Paint Experts SRL poate pune la dispoziția autorităților date cu caracter personal, numai in scopul precizat.

Imprimarea datelor Dvs pe suport de hârtie, se face doar pentru facturare și etichetarea coletelor. Curierul precum și Posta Romana fiind operatori înregistrați pentru colectarea datelor cu caracter personal. Imprimarea datelor se face doar de către persoane autorizate din cadrul firmei noastre